MAŠNI NAMENI SOBOTA  1. sv. večer 18.00 Št. Peter 22.00 Šmihel   24.00 Št. Peter ++ Turk, Kosovelova 12 + Alojz Lenarčič, Mala Pristava 8 + Franc Železnik, Šmihel 9 po namenu darovalca BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO   25. december  2016   7.30 Št. Peter     9.00 Šmihel   10.30 Št. Peter ++ starši Želodec, Petelinje 52 v zahvalo in priprošnjo + Rafaela Kaluža, Šmihel 21 ++ župnika Božidar Božič in Ludvik Kastelic za župniji http://zupnija-pivka.rkc.si/index.php/content/display/23