Preskoči na vsebino


ŽUPNIJSKA KARITAS PIVKA

Župnijsko Karitas, v kateri so kristjani župnije Pivke formalizirali svojo dobrodelnost, je ustanovil župnik Slavko Hrast leta 1992, njeno vodstvo je prevzela in še vedno zavzeto vodi Julka Dekleva. Leta 1993 je ministrstvo za obrambo dodelilo stanovanje za center za skladiščenje hrane in oblek, razdeljevanje paketov pomoči, svetovanje ipd. Ker prostori za tako obširno dejavnost niso bili primerni, je župnija Pivka kupila staro »Škofovo« hišo in leta 2011 in v njej uredila skladišča za hrano in obleke, pa tudi majhno pisarno za osebne pogovore s prosilci pomoči ter učilnico za učno pomoč.

Župnijsko Karitas sestavlja jedro aktivnih prostovoljcev, pri delu pa nam pomagajo tudi mnogi drugi ljudje dobrega srca. Prostovoljci se redno izobražujejomo, saj so stiske, s katerimi se srečujemo raznovrstne in zahtevajo tudi strokovno usposobljenost. Velik obseg pomoči in dela v pivški Župnijski Karitas predstavlja razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog Evropske unije. Finančno pomagamo družinam v stiski pri plačilu gospodinjskih položnic (elektrika, voda, stanarina) ter plačilu zdravstvenega zavarovanja, osnovnošolcem pa pri nakupu šolskih potrebščin. Otrokom omogočamo udeležbo na taborih in šoli v naravi ter pri plačilu različnih položnic. Preko škofijske Karitas posameznim otrokom omogočimo počitnice v Portorožu. Skrbimo za ostarele, bolne in invalide.  Vsako leto in to večkrat obiščemo vse bolne, invalidne in starejše od 80 let, tudi naše krajane, ki so v domovih za ostarele.

V naših prostorih poteka škofijski program »Popoldne v Pivko«, kjer srednješolci in drugi prostovoljci organizirajo aktivno preživljanje prostega časa za osnovnošolce in učno pomoč. V sodelovanju z OŠ Pivka nudijo tudi individualno učno pomoč.

Lokacija:Kolodvorska 10, Pivka
Print Friendly and PDF