MAŠNI NAMENIMAŠNI NAMENI SO OBJAVLJENI V OZNANILNEM LISTIČU, KI GA DOBITE V CERKVI ALI NA POVEZAVI ZGORAJ. Povabljeni, da se kdaj med dnevom ustavite v cerkvi ter zmolite za Božje in Marijino varstvo! SVETE MAŠE LAHKO NAROČATE PO TELEFONU ALI PO ELEKTRONSKI POŠTI: 041/ 906 242 marjan.skvarc@skavti.si DAROVE ZA OPRAVLJENE MAŠE oddate osebno ali nakažete na trr: Marjan Škvarč, Pot na Orlek 22, Pivka, Banka Koper: SI56 1010 0003 0495 728  https://zupnija-pivka.rkc.si/index.php/content/display/23